Inflyttarservice

  1. 1. [Enter name here...]
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Information om personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen

Vi behöver behandla och spara personuppgifter om dig så som namn och adress samt kontaktuppgifter som telefon och e-post. Eftersom syftet med behandlingen är att kunna kontakta dig med den information du efterfrågar, är dessa personuppgifter nödvändiga för oss att ha tillgång till.

 

Dina uppgifter kommer att gallras när du fått den information du efterfrågat. Om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig är du välkommen att kontakta oss. Detta gör du enklast genom att kontakta kommunstyrelsen på e-post ks@almhult.se eller telefon, växel 0476 – 550 00.

 

Du kan också kontakta kommunens dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@almhult.se eller telefon, växel 0476- 550 00.

Om du anser att kommunstyrelsen inte behandlar dina personuppgifter på ett rätt sätt enligt dataskyddsförordnigen, kan du lämna ditt klagomål till Datainspektionen.

Mer information om Dataskyddsförordningen finns på:

Kommunens webbplats,http://www.almhult.se/sv/kommunen/lagarochbestammelser/dataskyddsforordningengdpr.4.72fae573162ae19940a5d54f.html

 

Datainspektionens webbplats

https://www.datainspektionen.se/