Ansökan om modersmålsundervisning - gymnasium

  1. 1. Eleven
  2. 2. GDPR
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Denna e-tjänst vänder sig till dig som ska välja modersmålsundervisning på gymnasiet.

Minimiantalet för att det ska bli en modersmålsgrupp är fem elever och att det finns en lämplig lärare.

Undervisningen kan komma att ske utanför skoltid.